MONITORING A PREDPOVEDANIE TRENDOV, COOL-HUNTING, TRENDSETTING

Monitoring a prieskumy aktuálneho spoločenského, kultúrneho a trhového prostredia, selektovanie, generovanie a zaznamenávanie kultúrnych trendov, predpovedanie a navrhovanie potenciálnych komunikačných stratégii v závislosti od nastupujúcich influenčných činiteľov, inšpirácia a vstupný materiál pre nasledujúci produkčný proces najmä v umeleckých a komunikačných odboroch