Produkcia a supervízia

ideamaking, event-marketing a manažment,
supervízia, organizovanie a produkovanie klasických ako aj nekonvenčných fashion eventov,
medzi-žánrových projektov a experimentálnych platforiem