Marketingové poradenstvo

konzultácie a poradenstvo z oblastí marketingových komunikácií a PR, marketingový manažment, asistencia a komunikačná podpora, brand a produkt manažment, osobné poradenstvo