Fashion communication

 • Interdisciplinárna genéza problematiky (socio-ekonomické/psychologické, kunsthistorické, kultúrne východiská)
 • Aktuálna reflexia spoločnosti v intenciách módy ako spoločenského fenoménu (aka HYPE)
 • Definícia a vymedzenie samotných marketingových kategórii (módny produkt, plánovanie - timing, cena a cenová politika - pricing, nastavenie distribučných kanálov, úvod do promotion mixu, aplikovaných v oblasti módneho priemyslu)
 • Segmentácia spotrebiteľov, personalizácia a targeting v oblasti módy
 • Klasifikácia módnych produktov
 • Prehľad jednotlivých segmentov módneho trhu
 • Aplikácia marketingovo-komunikačného mixu v podmienkach módneho priemyslu
 • Start-up a branding - budovanie módnej značky v jednotlivých krokoch
 • Print a tradičné médiá
 • Digitálne nástroje a techniky, marketingovo-komunikačné aktivity módnych subjektov v prostredí nových médii a aktuálnych zmiešaných omni-formátoch
 • Vizuálny merchandising, placement (umiestnenie produktu) a Styling
 • Eventy, fashion shows a ostatné formy podujatí v módnom priemysle
 • Alternative - nízkonákladové kampane
 • Nové marketingovo-komunikačné média, nástroje, trendy, inovácie a možnosti
 • Kritické a spoločensky zodpovedné poňatie komunikačných aktivít v oblasti módneho priemyslu a perspektíva do budúcnosti / Sustainable fashion