Lektorská činnosť a konzultácie

- supervízia a organizácia prednášok, workshopov, seminárov a kurzov z vyššie uvedených oblastí